МЕТАЛИКА ООД по Договор за БФП № BG-RRP-3.004-2035 „Технологична модернизация“ 112567244
Предмет на предвидената процедура Закупуване на технологично оборудване в „Металика” ООД по обособени позиции.

МЕТАЛИКА ООД по Договор за БФП № BG-RRP-3.004-2035 „Технологична модернизация“
112567244
Предмет на предвидената процедура
Закупуване на технологично оборудване в „Металика” ООД по обособени позиции.

Обект на процедурата
Доставка
Приложим нормативен акт
ПМС
Тип на процедурата
Избор с публична покана
Прогнозна стойност съгласно обявление
704 543.00
Дата на обявление
21.07.2023
Крайна дата за подаване на оферти
28.07.2023
Описание
Закупуване на технологично оборудване в „Металика” ООД по обособени позиции:
обособена позиция 1: Комбинирана машина за лазерно рязане с ЦПУ - 1 бр.
обособена позиция 2: Машина за ръчно плазмено рязане - 2 бр.
обособена позиция 3: Електромеханична тръбоогъваща машина - 1 бр.
обособена позиция 4: Хидравлична машина за огъване - 1 бр.
обособена позиция 5: Машина за надлъжно цепене и напречно рязане 1 бр.
обособена позиция 6: Телоподаващ заваръчен апарат за МИГ/МАГ заваряване с водно охлаждане - 10 бр.
ЕИК112567244
Публикува Процедура за избор на изпълнител с Предмет „Закупуване на технологично оборудване в „Металика” ООД по обособени позиции“
Обект на процедурата
Доставка
Прогнозна стойност съгласно обявление
704 543.00
Крайна дата за подаване на оферти
28.07.2023
Описание
Закупуване на технологично оборудване в „Металика” ООД по обособени позиции:
обособена позиция 1: Комбинирана машина за лазерно рязане с ЦПУ - 1 бр.
обособена позиция 2: Машина за ръчно плазмено рязане - 2 бр.
обособена позиция 3: Електромеханична тръбоогъваща машина - 1 бр.
обособена позиция 4: Хидравлична машина за огъване - 1 бр.
обособена позиция 5: Машина за надлъжно цепене и напречно рязане 1 бр.
обособена позиция 6: Телоподаващ заваръчен апарат за МИГ/МАГ заваряване с водно охлаждане - 10 бр.Търсене Метални конструкции | Металика ООД

Меню

Сертификати

Онлайн

Металика ООД гр. Пазарджик© 2009,
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.