ПРОЕКТ
Метални конструкции

*****************************
Публикувано на 21.07.2016 година

ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

Проект „Подобряване на производствения капацитет в "Металика"ООД“
-Обща стойност на проекта 556 247.83 лв.,
- Безвъзмездната финансова помощ  333 748.70 лв.,
- Национално съфинансиране 283 686.38 лв.
- Европейско финансиране  50 062.32 лв.


Имаме удоволствието да обявим, че на 20.06.2016 г. фирмата получи договор BG16RFOP002-2.001-0099-C01 за изпълнение на проект - „Подобряване на производствения капацитет в "Металика"ООД“.
Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.
Планът за реализация на настоящия проект включва дейности, които ще се изпълнят чрез закупуване на 1 бр. машина за плазмено рязане на метал със съответната окомплектовка и софтуер, както и 1 бр. четиривалова хидравлична машина за огъване на листов материал и съответната окомплектовка необходима за функциониране на машината. След внедряване на технологичното оборудване значително ще нарастне производствения капацитет на предприятието, ще се оптимизират допълнително производствените разходи и ще се повиши ресурсната ефективност. Също така ще се повиши експортната активност на предприятието. Ще се създаде възможност за изпълнение на поръчки в значително по- кратки срокове и ще се разшири продуктовия асортимент в съответствие с тенденциите на търсенето на пазара. Тези ключови фактори ще допринесат за повишена конкурентоспособност и за разширяване на пазарните позиции на дружеството и на международните пазари.

Търсене Метални конструкции | Металика ООД

Меню

Сертификати

Онлайн

Металика ООД гр. Пазарджик© 2009,
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.