Процедура по Договор за БФП № BG-RRP-3.006-0040-C01 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“


МЕТАЛИКА ООД по Договор за БФП № BG-RRP-3.006-0040-C01 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“ публикува процедура за избор на изпълнител.

Предмет на предвидената процедура:

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с 2 обособени позиции.

Обособена позиция 1: Изграждане на фотоволтаична инсталация до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) за цех за метални изделия Зайкови мандри. Прогнозна стойност 298 920.00 лв

Обособена позиция 2: Изграждане на нови фотоволтаична инсталация до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) за цех за метални изделия на ул. Петър Бонев. Прогнозна стойност 298 920.00 лв

Обект на процедурата

Строителство

Приложим нормативен акт

ПМС

Тип на процедурата

Избор с публична покана

Прогнозна стойност съгласно обявление

597 840.00 лв.

Дата на обявление

04.06.2024

Крайна дата за подаване на оферти

16.06.2024

ЕИК112567244


Търсене Метални конструкции | Металика ООД

Меню

Сертификати

Онлайн

Металика ООД гр. Пазарджик© 2009,
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.